УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сессия 7 созываРІШЕННЯ


Від 19.04.2017 № 635/17

м. Харків

Про затвердження Програми щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова на 2017-2021 pp.

З метою боротьби з бур'янами на території міста, попередження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова на 2017-2021 pp. (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комЬію Харківської міської ради з питань транспорту, зв'язку та екології і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Програми щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова на 2017-2021 pp.»

від 19.04.2017 № 635/17


ПРОГРАМА

ЩОДО БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА НА 2017-2021 PP.


Харків 2017


ЗМІСТ

Паспорт Програми....................................................................................................3

Розділ 1. Загальні положення...................................................................................4

Розділ 2. Стан проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання шляхом

розроблення і виконання Програми.................................................................... ....4

Розділ 3. Мета Програми...................................................................................... ....5

Розділ 4. Строки виконання Програми....................................................................5

Розділ 5. Основні завдання Програми................................................................ .....5

Розділ 6. Перелік заходів Програми...................................................................... ....6

Розділ 7. Фінансове забезпечення Програми...........................................................6

Розділ 8. Організаційне забезпечення Програми.....................................................6

Розділ 9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.................................6

Додаток........................................................................................................................ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми:

Програма щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова на 2017-2021 pp.

Підстава для розроблення Програми:

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

- рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова».

Замовник Програми:

Харківська міська рада

Головний розробник Програми:

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

Головна мета Програми:

Забезпечення утримання території міста Харкова у належному санітарному стані, покращення санітарно-епідемічного благополуччя.

Строки реалізації Програми:

2017-2021 pp.

Джерела фінансування:

Кошти бюджету міста Харкова, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України.

Обсяг фінансування:

Фінансування Програми щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова на 2017-2021 pp. планується здійснювати за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України. Обсяги фінансування Програми визначаються на кожен окремий рік згідно з кошторисом після затвердження її рішенням сесії Харківської міської ради в межах бюджетних асигнувань.

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми:

Зменшення площі зростання бур'янів, насамперед амброзії полинолистої, покращення санітарного та естетичного стану території.

Відповідальні за виконання Програми:

Департамент комунального господарства Харківської міської ради, Департамент житлового господарства Харківської міської ради, адміністрації районів міста Харкова.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова на 2017-2021 pp. (далі - Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова».

Програма спрямована на розв'язання проблеми ліквідації бур'янів, насамперед амброзії полинолистої.


РОЗДІЛ 2. СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ її РОЗВЯЗАННЯ ШЛЯХОМ РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Бур'яни - небажана рослинність в угіддях, посівах, насадженнях культурних рослин, яка конкурує з ними за світло, воду, поживні речовини, а також сприяє поширенню шкідників та хвороб.

Бур'яни розповсюджені на території міста нерівномірно: трапляються як досить значні площі уражених земельних ділянок, так і поодиноке зростання бур'янів серед інших рослин.

Найбільш поширеним бур'яном у місті Харкові є амброзія полинолиста. Амброзія полинолиста відноситься до карантинних бур'янів обмежено поширених в Україні.

Згідно з матеріалами огляду поширення карантинних організмів в Україні, наданими Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, станом на 01.01.2017 загальна площа території міста Харкова, уражена амброзією полинолистою, становить 49,9 га.

За офіційними даними загальна площа території об'єктів благоустрою, що знаходяться на балансі спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» становить 1 260,80 га, з якої на 23 га росте амброзія полинолиста, що складає близько 2 %. Найбільший відсоток, який займає амброзія в розрізі адміністративних районів м. Харкова займає Шевченківський район, що становить 4,5 % та Московський район - 3,3 % від загального обсягу зелених насаджень.

Амброзія полинолиста засмічує вулиці та подвір'я, узбіччя доріг, залізничні насипи, береги річок, пустирі, створює неестетичний, занедбаний вигляд територій парків, скверів та інших зелених зон міста.

Крім шкідливого впливу на культурні рослини, амброзія негативно впливає на здоров'я людини. Пилок амброзії є сильним алергеном і викликає такі алергічні захворювання, як бронхіальна астма, алергічний риніт, дерматит.

З бур'янами борються двома методами: механічним (прополювання, скошування) та біологічним (застосування біопрепаратів).

Ураховуючи біологічні особливості амброзії, в умовах населеного пункту для ефективної боротьби у місті Харкові доцільно запровадити одночасне та систематичне застосування механічного та біологічного методів мінімум 5 років.

Механічний метод - систематичне (3-4 рази) скошування з початку вегетації (квітень - травень) до цвітіння (кінець липня - початок серпня) або виривання з корінням.

Біологічний метод - застосування гербіфагів, мікрогербіцидів, бактеріогербіцидів, фітогербіцидів, явищ алелопатії.

Практична зацікавленість біологічним методом зумовлена тим, що він безпечний для людини і теплокровних тварин.

Отже, для забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з бур'янами, насамперед з амброзією полинолистою в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватися:

- скошуванню бур'янів перед цвітінням в період бутонізації;

- вириванню рослин амброзії з корінням та їх знищення шляхом спалювання у спеціально призначених місцях;

- знищенню рослин амброзії на засмічених ділянках за допомогою біологічних засобів ограно-мінерального походження (за наявності відповідних дозволів).

РОЗДІЛ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основна мета Програми - впровадження комплексу заходів щодо боротьби з бур'янами, насамперед з амброзією полинолистою на території міста Харкова протягом 2017-2021 років:

- поступове зменшення площ засмічення бур'янами;

- активація уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз'яснень щодо шкідливості бур'яну-алергену.

РОЗДІЛ 4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми заплановане на період 2017-2021 pp.

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення виконання та проведення заходів щодо боротьби з бур'янами, насамперед з амброзією полинолистою підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності;

- виконання комунальними підприємствами міста заходів щодо ліквідації бур'янів в місцях їх розповсюдження із комплексним застосуванням механічного методу та обприскування органо-мінеральним розчином засмічених амброзією земель;

- привернення уваги населення та громадськості міста до проблеми, пов'язаної із зараженням земель амброзією полинолистою.

РОЗДІЛ 6. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

З метою виконання Програми розроблено перелік заходів, які наведено у додатку до Програми.

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії Харківської міської ради у межах бюджетних асигнувань.

РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених нею заходів здійснює Департамент комунального господарства Харківської міської ради.

РОЗДІЛ 9. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

Результативність реалізації Програми й оцінювання ефективності виконання її заходів визначаються на підставі таких індикаторів:

- площі розповсюдження бур'янів, а саме амброзії полинолистої у районах міста;

- площі знищення бур'янів, насамперед амброзії полинолистої механічним методом у районах міста;

- площі оброблення бур'янів, а саме амброзії полинолистої органо-мінеральним розчином у районах міста.

Реалізація Програми дозволить:

- зменшити площі зараження амброзією полинолистою;

- покращити фітосанітарний та естетичний стан території міста;

- зменшити кількість випадків захворювання на алергію серед населення.


Директор Департаменту

комунального господарства О.А. Богач


Додаток

до Програми щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова на 2017-2021 pp.


ЗАХОДИ

з виконання Програми щодо боротьби з бур'янами на території міста Харкова

на 2017-2021рр.

№№ з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

1.

Створення мобільних груп із залученням фахівців Головного Управління

Держпродспоживслужби в Харківській області для виявлення порушень фітосанітарного стану на території міста, затвердження спільного графіку рейдів-перевірок зі знищення амброзії на території міста.

травень -жовтень 2017-2021 pp.

Адміністрації районів міста Харкова, підприємства, установи, організації, Департамент комунального господарства Харківської міської ради, Департамент житлового господарства Харківської міської ради.

2.

Забезпечення організації проведення обстежень закріплених територій з метою виявлення розповсюдження карантинних бур'янів, а саме амброзії, з визначенням їх площ та методів боротьби.

травень -жовтень 2017-2021 pp.

Керівники комунальних підприємств міста

3.

Придбання спеціального обладнання (оприскувачі, спеціальний захисний одяг тощо).

2017-2021 pp.

Департамент комунального господарства Харківської міської ради, Департамент житлового господарства Харківської міської ради.

4.

Придбання препаратів для органо-мінерального обприскування

2017-2021 pp.

Департамент комунального господарства Харківської міської ради, Департамент житлового господарства Харківської міської ради.

5.

Проведення рейдів-перевірок зі знищення амброзії

травень -жовтень 2017-2021 pp.

Адміністрації районів міста Харкова, підприємства, установи, організації, Департамент комунального господарства Харківської міської ради, Департамент житлового господарства Харківської міської ради.

6.

Систематичне висвітлення у засобах масової інформації виконання заходів щодо боротьби з амброзією та своєчасне попередження населення про формування небезпечної аероалергенної ситуації у місті.

травень -жовтень 2017-2021 pp.

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


Директор Департаменту

комунального господарства О.А. Богач