УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


36 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.06.2020 р. № 2213/20

м. Харків

Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки

З метою подальшого розвитку взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями, спрямованої на забезпечення стабільності громадських, міжнаціональних та міжконфесійних відносин, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 24.06.2020 № 2213 «Про затвердження Програми

взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями

м. Харкова на 2021-2025 роки»Програма

взаємодії міської ради

з громадськими об’єднаннями м. Харкова

на 2021-2025 рокиЗМІСТ

1. Паспорт Програми 3

2. Загальні положення 5

3. Мета Програми 6

4. Основні завдання Програми 6

5. Механізми реалізації Програми 6

6. Організація управління та контроль за реалізацією Програми 6

7. Фінансування Програми 6

8. Основні напрямки Програми 7

9. Результативність Програми 7


1. Паспорт Програми


Назва Програми

Програма взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки (далі - Програма)


Підстава для розробки Програми

Конституція України;

закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про громадські об’єднання»;

«Про політичні партії в Україні»;

«Про національні меншини в Україні»;

«Про свободу совісті та релігійні організації»;

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

Положення про Відділ по роботі з громадськими об’єднаннями Харківської міської ради.

Замовник

Програми

Харківська міська рада

Координатор

Програми

Харківська міська рада

Основний розробник Програми

Відділ по роботі з громадськими об’єднаннями Харківської міської ради

Основні виконавці Програми

Відділ по роботі з громадськими об’єднаннями Харківської міської ради, адміністрації районів Харківської міської ради.

Мета Програми

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями, забезпечення стабільності громадських, міжнаціональних і міжконфесійних відносин у місті.

Завдання Програми

Реалізація державної політики щодо забезпечення громадсько-політичних прав людини, прав національностей, свободи совісті та віросповідання, прав на створення об’єднань, прав іноземних громадян, які перебувають на території міста;

сприяння громадським організаціям, національно- культурним товариствам, релігійним громадам, об’єднанням іноземних громадян у здійсненні їхньої статутної діяльності; надання підтримки в організації та проведенні заходів громадських об’єднань.

Основні заходи Програми

Розділи Програми складено відповідно до основних напрямків діяльності міської ради щодо взаємодії з громадськими об’єднаннями.

Строки реалізації Програми

2021-2025 роки

Джерела

фінансування

Програми

Бюджет міста Харкова

Обсяги

Фінансування

Програми

Обсяги фінансування визначаються в установленому законодавством порядку на кожен окремий рік. Кошти витрачаються згідно із затвердженим кошторисом.

Очікувані результати реалізації Програми

Підвищення ролі громадських об’єднань у суспільстві та подальший розвиток демократії;

підвищення якісного рівня проведення заходів громадських об’єднань;

збереження та розвиток національних культур, забезпечення міжнаціональної стабільності в м. Харкові; збереження злагоди у міжконфесійних відносинах; ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам’ятних подій;

фінансова підтримка діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова; забезпечення ветеранських організацій та ветеранського активу міста періодичними виданнями.

Система контролю за виконанням Програми

Харківська міська рада, постійна комісія Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт):

розгляд звіту про результати реалізації Програми після завершення звітного року;

контроль за використанням фінансових ресурсів; проведення перевірок процесу реалізації Програми, ефективного та цільового використання бюджетних коштів.


2. Загальні положення

2.1. Програму розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про політичні партії в Україні», «Про національні меншини в Україні», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Положення про Відділ по роботі з громадськими об’єднаннями Харківської міської ради та інших нормативно- правових актів, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері.

При розробці Програми використано досвід роботи міської ради з громадськими об’єднаннями, пропозиції постійних комісій Харківської міської ради і громадських організацій.

Одним із головних показників розвитку громадянського суспільства є кількість і рівень професіоналізму громадських об’єднань, що діють на території держави.

На 2020 рік у м. Харкові зареєстровані та діють понад 4100 громадських неприбуткових об’єднань (серед них 103 національно-культурні об’єднання та об’єднання іноземних громадян), осередки 294 політичних партій, 251 релігійна громада 54 конфесій, напрямків і толків.

Аналіз ситуації в місті свідчить про тенденцію постійного збільшення кількості громадських об’єднань та політичних партій і підвищення їх активності.

Міська рада проводить роботу, спрямовану на розвиток та взаємодію з громадськими об’єднаннями. Громадським організаціям, національно- культурним товариствам надається інформаційна та організаційно-методична допомога в їх діяльності.

Щорічно в бюджеті міста Харкова передбачається виділення коштів на виконання Програми, що сприяє проведенню громадськими організаціями загальноміських заходів та днів національних культур і національних свят, у тому числі шляхом співфінансування зазначених заходів.

Особливу увагу в Програмі приділено взаємодії з громадськими організаціями ветеранів. Передбачено надання фінансової підтримки ветеранським організаціям, проведення спільно з ними святкових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня визволення м. Харкова від нацистських загарбників, Дня ветерана та інших пам’ятних дат, надання допомоги організаціям ветеранів у проведенні науково-практичних конференцій, присвячених пам’ятним подіям війни, організацію відвідування ветеранами місць бойової слави, передплату періодичних видань для ветеранського активу міста тощо.

Досвід попередніх років щодо участі міської ради у проведенні заходів громадських об’єднань та фінансової підтримки їхніх загальноміських заходів доводить, що така форма співпраці дає можливість громадським організаціям проводити свої заходи на високому рівні, що сприяє підвищенню ролі громадських організацій у суспільстві, подальшому розвитку демократії, збереженню та розвитку національних культур у м. Харкові.

3. Мета Програми

3.1. Основною метою Програми є налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з громадськими об’єднаннями, забезпечення стабільності громадських, міжнаціональних і міжконфесійних відносин у місті Харкові.

4. Основні завдання Програми

4.1. Для досягнення поставленої мети основними завданнями Програми є:

реалізація державної політики щодо забезпечення громадсько-політичних

прав людини, прав національностей, свободи совісті та віросповідання, прав громадян на створення об’єднань, прав перебування іноземних громадян на території міста;

сприяння громадським організаціям, національно-культурним товариствам, релігійним громадам, об’єднанням іноземних громадян у здійсненні їхньої статутної діяльності;

надання підтримки в організації та проведенні заходів громадських об’єднань.

5. Механізми реалізації Програми

5.1. Замовником і координатором Програми є Харківська міська рада.

5.2. Відповідальними за виконання Програми є основні виконавці Програми.

5.3. Основні виконавці Програми здійснюють в установленому порядку заходи щодо повного та якісного виконання заходів Програми та надають щопівроку звіти координатору Програми з відповідними висновками.

6. Організація управління та контроль за реалізацією Програми

6.1. Поточне управління реалізацією Програми здійснюють основні виконавці Програми.

6.2. Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт).

7. Фінансування Програми

7.1. Джерелом фінансування Програми є бюджет міста Харкова.

8. Основні напрямки Програми

Розділи Програми складено відповідно до основних напрямків діяльності міської ради щодо взаємодії з громадськими об’єднаннями:

8.1. Взаємодія з громадськими об’єднаннями та релігійними громадами: участь у заходах, що проводяться громадськими об’єднаннями; сприяння громадським об’єднанням і релігійним громадам у здійсненні їх діяльності. Надання організаційної та інформаційної допомоги у виконанні статутних завдань;

взаємодія з громадськими об’єднаннями в реалізації місцевих програм; проведення загальноміських заходів, фестивалів і днів національних культур спільно з громадськими організаціями та національно-культурними товариствами;

участь у заходах, що проводяться релігійними громадами.

8.2. Взаємодія з громадськими організаціями ветеранів:

проведення загальноміських заходів спільно з громадськими організаціями ветеранів;

інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів; надання фінансової підтримки міським громадським організаціям ветеранів на поточні та капітальні видатки;

надання фінансової підтримки районним громадським організаціям ветеранів на поточні та капітальні видатки.

9. Результативність Програми

9.1. У результаті виконання Програми очікується:

підвищення ролі громадських об’єднань у суспільстві та подальший розвиток демократії;

підвищення якісного рівня проведення заходів громадських об’єднань; збереження та розвиток національних культур, забезпечення міжнаціональної стабільності в м. Харкові, фінансова підтримка заходів національно-культурних товариств;

збереження злагоди у міжконфесійних відносинах;

ушанування ветеранів війни та праці, відзначення історичних пам’ятних подій;

фінансова підтримка діяльності громадських організацій ветеранів, що діють на території м. Харкова;

забезпечення ветеранських організацій та ветеранського активу міста періодичними виданнями.


Начальник Відділу по роботі

з громадськими об’єднаннями

Харківської міської ради Н.О. СТЄРІН